Jak zdobyć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak zdobyć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu młodych ludzi wkraczających dopiero na ścieżkę kariery zawodowej, ale również wieloletnich pracowników korporacji planujących przekwalifikowanie z powodu wypalenia zawodowego, czy osób wracających z zagranicy do rodzimego kraju. Każdy z nich zadaje sobie pytanie: od czego zacząć i jak uzyskać środki?

Wybór właściwego źródła finansowania działalności gospodarczej

W zależności od tego jak dużą firmę planujesz otworzyć, jaka branża cię interesuje, czy będzie to działalność produkcyjna, czy też usługowa – finanse potrzebne na otwarcie swojego przedsiębiorstwa będą zróżnicowane kwotowo. Masz wiele możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie swojej działalności.

  1. Fundusze unijne – dotacje z UE to bezzwrotne środki, które mają na celu rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Pomimo tego, że to bardzo popularny sposób, z którego skorzystało już wielu przedsiębiorców – pozyskanie ich nie należy do łatwych. Obwarowane są szeregiem kryteriów, które należy spełnić takich jak odpowiedni wiek, status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, czy miejsce zamieszkania podlegające pod region objęty projektem. Akceptacja procedur trwa długo, ale jeśli spełniasz te warunki, otrzymasz pomoc i utrzymasz aktywność firmy przez określony w projekcie okres czasu – nie będziesz musiał zwracać przyznanych funduszy.
  2. Środki z Urzędu Pracy – są wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców gotowych na założenie działalności gospodarczej. Jeśli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, możesz skorzystać z programu walki z bezrobociem i uzyskać dotację na założenie własnej firmy. Kwota dotacji zależna jest od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i aktualnie wynosi 6-cio krotność tego wynagrodzenia. Środki przyznawane są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności, wiec nie możesz założyć spółki – jednak nie wyklucza to zatrudnienia pracowników. Środki z Urzędu Pracy są bezzwrotne, jednak warunkiem jest utrzymanie firmy przez 12 miesięcy. Dofinansowanie łatwiej jest uzyskać w mniejszych miejscowościach i wypłacane jest stosunkowo szybko, bo już po kilku dniach od podpisania umowy.
  3. Kredyt – udzielany przez banki na start nowej firmy. Jeśli masz pomysł i jesteś pewien sukcesu – kredyt to dobry pomysł, aby spełnić marzenia o własnym przedsiębiorstwie. Dobrze jest zasięgnąć informacji w kilku bankach i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Doradcy kredytowi chętnie doradzą, oraz stworzą symulację kosztów i rat. Warunkiem będzie złożenie wniosku kredytowego wraz z załącznikami takimi jak zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami, wpis do rejestru działalności gospodarczej, czy biznesplan. W zależności od potrzeb oraz wybranej oferty – pieniądze możesz pożyczyć nawet na kilkanaście lat, a także oszczędzając na odsetkach – spłacić wcześniej, jeśli sytuacja finansowa twojej firmy na to pozwoli. Warto rozważyć również leasing sprzętu, dzięki któremu zaopatrzysz swoją firmę w niezbędne urządzenia biurowe, sprzęt gastronomiczny, czy maszyny produkcyjne.

Dodaj komentarz