Kiedy dać pracownikowi podwyżkę?

Kiedy dać pracownikowi podwyżkę?

Kwestie finansowe, jak wiadomo, są jednymi z kluczowych dla pracownika, zatrudnionego w firmie. Jeśli jest on odpowiednio wynagradzany za poświęcony czas i trudy włożone w codzienną pracę, będzie on zadowolony i zmotywowany do dalszego działania. W przypadku, gdy wysokość jego pensji nie jest proporcjonalna do jego obowiązków pracowniczych, istnieje duże ryzyko jego niezadowolenia, a skutkować może nawet zwolnieniem się z pracy. Nie wszystkie jednak sytuacje są odpowiednie, a moment na przyznanie pracownikowi podwyżki również musi być odpowiedni.

Okoliczności przyznania podwyżki

Powody przyznania podwyżki muszą być uzasadnione. Podwyższanie pensji w wyniku szantażu pracownika, czy upływu czasu (stażu pracy) nie jest dobrym rozwiązaniem, a może spowodować wiele innych problemów w firmie, nie tylko na warstwie komunikacyjnej. Warto wynagradzać pracownika tylko wtedy, kiedy na to zasługuje, a przykładami dobrych okoliczności jest np. udział w nowym projekcie, poszerzenie obowiązków pracowniczych, dobre wyniki i efekty w pracy. Jeśli chodzi o to ostatnie, oczywistą kwestią jest systematyczna kontrola pracowników i badanie ich zaangażowania, realizacji obowiązków i ich wyników. Najłatwiej jest to oczywiście zweryfikować w przypadku stanowisk, na których rezultat jest mierzalny np. w dziale sprzedaży. W przypadku, gdy ciężej zbadać sytuację w oparciu o konkretne liczby można podpytać współpracowników lub lidera działu (jeśli takowy istnieje). Uzasadniona jest również podwyżka w przypadku dostosowania wynagrodzenia do stawek rynkowych. Firma, które chce, żeby jej pracownicy byli zmotywowani musi zadbać o to, by ich pensje były podobne jak w konkurencyjnych firmach, a nawet wyższe. Jeśli pracownik zauważy, że jest źle wynagradzany za swoją pracę, może zwyczajnie odejść do konkurencji, która oferuje lepszą stawkę za ten sam zakres obowiązków. Będąc przedsiębiorcą, należy pamiętać, że zbędna i ciągła rotacja w kadrze pracowniczej generować może ogromne koszty, a zatrudnienie nowego, wykwalifikowanego pracownika nierzadko trudne.

Premia uznaniowa – kiedy?

Są oczywiście sytuacje, kiedy podstawa miesięcznej pensji danego pracownika jest wystarczająca i nie ma potrzeby jej podnosić. Nie oznacza to jednak, że nie można takiego pracownika wynagrodzić, jeśli pracuje on wydajnie i przynosi firmie zyski. Z pomocą przychodzi rozwiązanie, jakim jest premia uznaniowa, którą przyznać można m.in. za wybitne osiągnięcia, działania, przynoszące zyski, czy reprezentowanie firmy w jakimś ważnym wydarzeniu. Jest to jednorazowa kwota, która wypłacana jest pracownikowi, lecz również może zachęcić go do dalszego działania i podejmowania się nowych wyzwań.

Dodaj komentarz