Obsługa prawna podmiotów leczniczych – najważniejsze informacje

Obsługa prawna podmiotów leczniczych – najważniejsze informacje

Rynek usług medycznych stale się rozwija, a w dużych i małych miastach pojawia się coraz więcej przychodni i gabinetów lekarskich. Podmioty lecznicze powinny pomyśleć o kompleksowej obsłudze prawnej. Niezależnie od tego, czy mowa o podmiotach komercyjnych, czy państwowych pomoc kancelarii prawnej może przydać się w najmniej oczekiwanej sytuacji. Obsługa prawna podmiotów leczniczych oferowana przez profesjonalną kancelarię ułatwia prowadzenie działalności. Oto najważniejsze informacje na temat tej usługi.

Rejestracja podmiotu leczniczego

Rejestracja podmiotu leczniczego odbywa się po złożeniu odpowiedniego wniosku. Rejestr jest prowadzony przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego. Wojewoda powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 30 dni. A co jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie? W takiej sytuacji podmiot leczniczy może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu organu prowadzącego rejestr.

Aby rejestracja się powiodła, podmiot medyczny musi spełnić szereg warunków formalnych i organizacyjnych. Wszystkie warunki formalne zostały określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej. Jeśli chcesz szybko i bez komplikacji zarejestrować podmiot leczniczy to skorzystaj z usług kancelarii prawnej. Specjaliści zadbają o to, aby wszelkie warunki prawne i formalne zostały spełnione. Prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania i poprowadzą Cię przez cały proces rejestracji.

Obsługa prawna podmiotu leczniczego – usługi

W ramach obsługi prawnej podmiotu leczniczego możesz liczyć na takie usługi jak:

– bieżąca obsługa podmiotów leczniczych, aptek, jednostek medycznych w zakresie spraw sądowych, pracowniczych i korporacyjnych,

– założenie i rejestracja podmiotu leczniczego i sporządzanie regulaminów organizacyjnych podmiotów leczniczych,

– opracowanie regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów,

– ochrona danych osobowych, wdrożenie RODO,

– organizacja i uczestnictwo w przetargach.

To tylko część z usług, z których można skorzystać w ramach stałej obsługi prawnej podmiotu leczniczego. Możesz rozliczać się z kancelarią na trzy sposoby – godzinowo, ryczałtowo lub stałą kwotą ustaloną przed podjęciem współpracy. Szczegóły współpracy możesz dopasować do swoich potrzeb swojej działalności. Co ważne, nie musisz korzystać z usług kancelarii, która ma siedzibę w Twoim mieście. Większość spraw w obecnych czasach można załatwić online bez konieczności wizyty w kancelarii. Możesz więc zlecić obsługę prawnikom z innego miasta.

Dodaj komentarz