Co wiąże się z terminem BHP?

Co wiąże się z terminem BHP?

BHP jest skrótem od terminu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, który już w swoim nazewnictwie zawiera informacje dotyczące zakresu zastosowania. BHP dotyczy więc pracy, a ściślej bezpieczeństwa pracowników podczas jej wykonywania. Co ponadto można powiedzieć na ten temat?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – czemu służy?

Z przekazów historycznych dotyczących czasów nawet nie całkiem odległych wynika, że dawniej nie przykładano większej wagi do bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania pracy. Zmieniać się to zaczęło dopiero w XX wieku, a definitywnie tylko w krajach tzw. Zachodu, gdzie obecne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w higienicznych warunkach oraz czasu jej trwania są restrykcyjnie przestrzegane.

BHP służy przede wszystkim zminimalizowaniu możliwości występowania wypadków w pracy, ale także ochronie zdrowia ogólnego pracownika oraz produkcji. BHP to także dział wiedzy zajmujący się przygotowywaniem właściwych warunków pracy dla danych stanowisk i środowisk pracy. W Polsce nadzorem na BHP zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

Bezpieczeństwo i Higiena Pacy – czego dotyczy?

Nie ma jednej szczególnej normy BHP, ale jest to zbiór zasad odnoszących się do:

  • ergonomii pracy;
  • ekonomiki pracy;
  • medycyny pracy;
  • psychologii pracy;
  • bezpieczeństwa technicznego.

Zasady powyższe są dostosowywane do warunków panujących na danych stanowiskach pracy. Inne zasady bezpieczeństwa czy higieny będą obowiązywały w kopalni lub fabryce samochodów, czy na budowie, a inne w zakładzie przetwórstwa żywności, czy w szpitalu. Zarówno zachowania pracowników na poszczególnych stanowiskach, ich przeszkolenie w zakresie BHP, jak i ubrania robocze lub ochronne również będą się więc od siebie różniły.

Działania wobec pracownika w zakresie BHP dotyczą przede wszystkim jego przeszkolenia w odniesieniu do jego praw i obowiązków dotyczących przyszłego albo już zajmowanego stanowiska pracy. Obecnie pracownik nie może zostać wysłany do wykonywania żadnych obowiązków bez przeszkolenia z zakresu BHP przeprowadzonego przez uprawnioną do tego osobę. Pracodawcy zobowiązani są do zatrudniania specjalisty BHP lub do korzystania z usług firmy zewnętrznej w ramach outsourcingu BHP. Pracodawcy zobowiązani są również do zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, dostosowanej do warunków pracy, także w odniesieniu do pór roku.

Szkolenia BHP nie są przeprowadzane jednorazowo i nie mają bezterminowego okresu ważności jak np. prawo jazdy. W zależności od zawodu i miejsca pracy muszą być okresowo powtarzane. Ponadto szkolenia BHP obowiązują nie tylko pracowników, ale dotyczą także pracodawców.   

Dodaj komentarz