Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. Sporo osób już teraz planuje swoje urlopy. Na ile dni wolnego można liczyć w praktyce? Od czego to zależy? O tym dowiesz się z poniższego poradnika.

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdej osobie, która jest zatrudniona w danym miejscu na podstawie umowy o pracę. Jeśli zatem wykonujesz swoje zadania na tak zwanych „śmieciówkach”, to niestety pracodawca nie ma obowiązku, aby dać Ci wolne, które będzie płatne. Kluczowy jest tutaj także staż pracy. Tak samo, jak pobieranie nauki. W związku z tym na przykład studia zaliczają się do “stażu pracy”, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego w danym okresie. Warto zaznaczyć, że nawet nowi pracownicy (wykonujący swoje codzienne czynności na podstawie umowy o pracę) mogą ubiegać się o taki przywilej. Oczywiście, najważniejsza zasada na tej płaszczyźnie jest taka, że im ktoś jest krócej zatrudniony, tym na mniej wolnego może liczyć. Nagradzane są zatem osoby o dłuższym stażu pracy.

Urlop wypoczynkowy: na ile dni można liczyć w praktyce?

Kodeks Pracy jasno określa, na jak dużo wolnego można sobie pozwolić w praktyce. Jeśli dany pracownik jest zatrudniony mniej niż dziesięć lat, to może liczyć na 20 dni wolnego. Warto zaznaczyć, że tutaj sumuje się wszystkie zatrudnienia. Jeśli zatem na przykład Pan Jan Kowalski był zatrudniony przez dwa lata w firmie X, a potem trzy lata w firmie Y, to jego staż wynosi już pięć lat itd. Jak zaś dana osoba jest zatrudniona przez minimum dziesięć lat, to może liczyć na 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Warto wiedzieć, że do tego okresu można zaliczyć również czas spędzony w szkole średniej, czy na studiach. Jeśli dana osoba jest na przykład magistrem inżynierem, to już z tego tytułu otrzymuje osiem lat (na poczet “stażu pracy” pod kątem urlopu wypoczynkowego). Jak uczyła się jedynie w liceum, to sześć lat. Co ważne, te okresy nie podlegają zsumowaniu. Wybierana jest zatem taka opcja, która jest najlepsza dla danego pracownika. Załóżmy, że Pani Anna Nowak jest magistrem i dodatkowo była zatrudniona przez trzy lata w obecnej firmie. Z tego tytułu przysługuje jej już 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Czy można zrzec się z urlopu wypoczynkowego?

Nie ma takiej możliwości. Pracodawca powinien zadbać o to, by pracownik poszedł na urlop wypoczynkowy. Ten z kolei nie może zrzec się tego przywileju na przykład po to, by otrzymać większe wynagrodzenie w danym miesiącu pracy itp. Jeśli ktoś ma zaległe urlopy, to należy je zatem w odpowiednim terminie wykorzystać.

Dodaj komentarz