Szkolenie BHP dla kierowników – zakres, co ile lat szkolenie BHP?

Szkolenie BHP dla kierowników – zakres, co ile lat szkolenie BHP?

BHP to dziedzina związana z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. Określone w przepisach zasady przestrzegane muszą być przez osoby zatrudniane we wszystkich branżach, zarówno przełożonych, jak i podwładnych. W celu przybliżenia im wiedzy związanej z tym tematem przeprowadzane są szkolenia BHP. Co warto wiedzieć o kursach dla kierowników?

Jaki jest zakres szkolenia BHP dla kierowników?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla kierowników, którzy zatrudniani są na umowę o pracę. Dodatkowo powinny być przeprowadzone dla pozostałych pracowników, z którymi współpraca podejmowana jest na podstawie kontraktów cywilno-prawnych (zlecenie, dzieło), jednak nie są one wymagane przez przepisy prawa. Głównym celem szkoleń BHP dla kierowników jest przekazanie im wiedzy związanej z:

  • przepisami prawa pracy w przedsiębiorstwie,
  • oceną zagrożeń występujących na nadzorowanych stanowiskach oraz powiązanymi z nimi ryzykami,
  • zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków oraz ich kształtowaniem,
  • metodyką udzielania instruktażu stanowiskowego,
  • ochroną podwładnych pracowników przed uszczerbkami na zdrowiu oraz zagrożeniami utraty życia,
  • wypadkami przy pracy,
  • prawami i obowiązkami kierownika,
  • odpowiedzialnością za niedopełnienie zasad BHP w firmie,
  • zasadami przeciwpożarowymi,
  • udzielaniem pierwszej pomocy.

Kto przeprowadza szkolenia BHP dla kierowników?

Profesjonalne, rzetelne szkolenie BHP dla kierowników może przeprowadzić GD BHP, kursy obywają się stacjonarnie oraz za pomocą platform e-learningowych. Firmy zajmujące się organizacją tego typu kursów potrafią przekazać wiedzę w przystępny, prosty sposób, tak aby została ona zapamiętana przez pracowników na długi czas. Dodatkowo specjaliści cały czas aktualizują posiadaną wiedzę, dlatego są w stanie podzielić się bieżącymi przepisami. Zgodnie z prawem szkolenia z zakresu higieny pracy przeprowadzić mogą także: osoba wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniona w przedsiębiorstwie, pracodawca wykonujący tego typu działania lub wyznaczony pracownik, który posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację programu. Warto jednak zaznaczyć, że szkolenia BHP dla kierowników najczęściej przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne.

Co jaki czas przeprowadzane powinny być szkolenia BHP dla kierowników?

Przepisy prawa obowiązującego w Polsce jasno określają terminy, w jakich powinny być przeprowadzane szkolenia BHP. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeszkolenie dla osoby kierującej grupą pracowników powinno być zorganizowane nie później niż w czasie pół roku od dnia zatrudnienia go na tym stanowisku. Kolejne kursy mające na celu przypomnienie i zaktualizowanie posiadanych informacji powinny odbywać się regularnie, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Prawo dopuszcza przeprowadzanie szkoleń BHP częściej w celu zachowania wysokiego poziomu warunków pracy w firmie.

Dodaj komentarz