Szkolenie BHP – stacjonarnie czy online?

Szkolenie BHP – stacjonarnie czy online?

Wstępne i okresowe szkolenia BHP są obowiązkowe – powinny zostać zorganizowane przez pracodawcę. Bardzo często zleca ich przeprowadzenie firmie zewnętrznej i odbywają się one w miejscu pracy. Obsługa BHP może być realizowana także zdalnie. W wielu przypadkach jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie zarówno dla pracownika, jak i firmy.

W jaki sposób są świadczone usługi BHP online?

Nie tylko pracować można zdalnie. Przez internet możliwe staje się także odbycie szkolenia BHP. Może być ono wykonywane w trakcie home office, w dowolnym momencie i miejscu. Potrzebny jest wyłącznie dostęp do internetu. Szkolenia bhp online mogą być wstępne, przeprowadzane są dla nowych pracowników w pierwszym dniu zatrudnienia oraz okresowe skierowane dla pracowników. Firmy zajmujące się organizowaniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w formie instruktażu zapewniają pełne wsparcie techniczne i fachowe doradztwo. Odbywają się one przez specjalną platformę, wszyscy uczestnicy otrzymują na maila niezbędne informacje dotyczące postępowania. Przez kilka godzin przeprowadza się zajęcia teoretyczne, które są wzbogacone o rozmaite zadania interaktywne. Ma to na celu zaangażowanie uczestników szkolenia. Oczywiście zdarzają się również bardziej sprawne szkolenia. Jeśli BHP dotyczy pracownika administracyjnego, którego stanowisko pracy nie stwarza nadzwyczajnych zagrożeń, najczęściej szkolenie BHP trwa znacznie krócej niż kilka godzin.

Na koniec odbywa się test mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników. W ten sposób stwierdza się poziom przyswojenia przekazywanej wiedzy. Ogromną zaletą szkoleń online jest możliwość ich przeprowadzenia na terenie całego kraju. Pracownicy mają możliwość przystąpienie do szkolenia wstępnego w pierwszym dniu pracy bez konieczności bycia obecnym w siedzibie firmy. Wszystko odbywa się w pełni profesjonalnie, zgodnie z przepisami. Szkolenia BHP przeprowadzają doświadczeni eksperci w swojej branży, mający odpowiednie kwalifikacje. Dostarczają oni także pracownikom niezbędne materiały edukacyjne. Może być ono realizowane także jako kurs, samokształcenie kierowane, seminarium.

Ogromną zaletą szkoleń online jest oczywiście oszczędność czasu. Nie w każdym zakładzie pracy da się jednak przeprowadzić kurs BHP online. Wszędzie tam gdzie są stanowiska robotnicze i istnieje podwyższone ryzyko, jedyną opcją nadal są szkolenia BHP stacjonarne.

Dodaj komentarz