Działalność nierejestrowa – kiedy nie musisz rejestrować działalności

Działalność nierejestrowa – kiedy nie musisz rejestrować działalności

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności

Jeżeli tworzysz coś w zaciszu własnego domu, np. szydełkujesz, szyjesz ubranka dla lalek czy robisz kwiatowe kompozycje, a następnie sprzedajesz je regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj będziesz musiał zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa.

Jeśli prowadzisz drobną działalność, możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nieewidencjonowanej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:

– jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 1050zł),

– nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017r. Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie.

Nowe przepisy

Dzięki nowym przepisom, możesz osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki wobec ZUS, sposób rozliczania podatków). Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie potrzebujesz numerów identyfikacyjnych NIP i REGON). Nie musisz też płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS (w niektórych sytuacjach np. przy umowie o świadczenie usług albo zleceniu, składki będzie musiał odprowadzać Twój zleceniodawca), nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek. Nie ma również konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości – wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, jesteś „przedsiębiorcą” w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że np. w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki (np. związane z reklamacją czy naprawą). Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

Jak już wspomniano, o tym, czy możesz prowadzić działalność nierejestrową, decyduje kwota miesięcznego przychodu. Jak go obliczyć? Są to należności, które otrzymasz za sprzedaż swoich towarów/usług –  zaliczasz do nich również kwoty, które są ci należne, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś (czyli np. jeśli sprzedałeś towar i wystawiłeś dokument sprzedaży, ale fizycznie nie otrzymałeś jeszcze zapłaty).

Dodaj komentarz