Co to jest kredyt konsolidacyjny ?

Co to jest kredyt konsolidacyjny ?

KREDYT

Jest do dwustronna umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. W umowie tej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków. Cel na, który ma być przeznaczony kredyt może być z góry ustalony, np. kredyt hipoteczny, czyli kredyt na zakup lokalu mieszkaniowego. cel może być także dowolny np. kredyt gotówkowy. W umowie kredytu, kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na określonych warunkach, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, zwrotu należnych odsetek, spłaty rat w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

KREDYT W ŻYCIU CODZIENNYM

Jedni z nas powiedzą, że ciężko dostać kredyt inni odwrotnie. Oczywiście zanim dostaniemy kredyt w banku musimy przejść weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli nie przejdziemy danej weryfikacji, bank dostanie informację, że nie może udzielić nam kredytu, gdyż nie będziemy w stanie spłacić raty kredytu. Jeśli weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej przejdziemy pozytywnie bank udzieli nam kredytu. Jeśli mamy stałe źródło dochodów i regularne wpływy na rachunek bankowy z pewnością kredyt otrzymamy. Jeśli pojedyncza rata kredytu nie jest zbyt wysoka,a raczej jeśli bank zdecyduje, że będziemy w stanie spłacić kolejną ratę otrzymamy kolejny i kolejny kredyt. Tylko bank bądź SKOK może udzielić nam kredytu. Tak jak była mowa wyżej po wcześniejszej weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Co jeśli bank nie chce udzielić nam kredytu?

CO JEŚLI BANK NIE CHCE UDZIELIĆ NAM KREDYTU?

Na rynku istnieją także pozabankowe instytucje finansowe, które chętnie udzielą nam pożyczki. Pożyczki może nam udzielić każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych czyli zdolność do nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Może to być podmiot gospodarczy a nawet osoba fizyczna. Warunkiem, który musi spełnić dany podmiot aby móc udzielić nam pożyczki jest bycie właścicielem posiadanych pieniędzy. Media zalewają nas reklamami gdzie takie właśnie podmioty informują, że udzielają pożyczek bez wcześniejszej weryfikacji, bez zbędnych formalności, od ręki. Nie mają także obowiązku weryfikowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Zatem zapożyczenie się w instytucji pozabankowej nie jest trudne. Co więcej praktycznie każdy otrzyma pożyczkę w jakiejś instytucji pozabankowej. Ze względu na brak rzetelnej weryfikacji każda kolejna pożyczka to praktycznie pewniak.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

O ile jedna rata kredytu nie jest zbyt wysoka, nawet połączeniu kilku niskich rat, w konsekwencji może okazać się na tyle duże, że już nie będziemy w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań. Wtedy należy pamiętać o instytucji kredytu konsolidacyjnego. Za jego pomocą będziemy mogli połączyć kilka kredytów w jeden i tym samym obniżyć miesięczną kwotę rat. Oczywiście jest to kredyt, więc aby go otrzymać również musimy posiadać zdolność kredytową. Jeśli nie otrzymamy kredytu konsolidacyjnego instytucje pozabankowe oferują pożyczki ratalne. Z pewnością będą mniej korzystne niż kredyt konsolidacyjny, jednak dzięki jednej niższej racie, a nie kilku, będziemy mieli możliwość terminowego spłacania zadłużenia i nie będzie powiększał się nasz dług.

Dodaj komentarz