Jakie wymagania muszą spełnić fundamenty pod hale stalowe?

Jakie wymagania muszą spełnić fundamenty pod hale stalowe?

Nie da się stworzyć hali stalowej bez dobrego fundamentu. Fundament to element, który ma kontakt z podłożem gruntowym, odpowiada za stateczność i bezpieczeństwo budynku. Jego główną rolą jest przenoszenie reakcji wynikających z pracy konstrukcji na podpory. Co musi cechować fundamenty pod hale stalowe?

Chociaż fundamentów nie widać na pierwszy rzut oka, to one stanowią podstawę całej konstrukcji i znacząco wpływają na jej trwałość. Obiekty logistyczne, hale magazynowe czy hale przemysłowe muszą spełniać określone normy, w tym zapewniać bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Jaki to ma związek z fundamentami? Jeśli te zostałyby nieodpowiednio zaprojektowane lub wykonane, mogłoby dojść nawet do zawalenia się budynku.

Za prawidłowo przygotowane fundamenty pod hale stalowe uznaje się takie, które gwarantują stateczność obiektu, zabezpieczenie konstrukcji przed wilgocią, minimalne osiadanie budynku oraz są posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Rodzaje fundamentów pod hale stalowe

Budownictwo przemysłowe dzieli fundamenty ze względu na:

  • kształt – punktowe, liniowe lub powierzchniowe
  • sposób wykonania – zapewniające posadowienie pośrednie albo bezpośrednie.

Fundamenty zapewniające posadowienie bezpośrednie wykonywane są płytko pod powierzchnią terenu. Stosuje się je na gruntach o dostatecznej nośności, gdzie nie ma ryzyka, że hala przemysłowa będzie nadmiernie opadać.

Posadowienie pośrednie wykorzystuje pale fundamentowe sięgające do gruntu nośnego – nawet do kilkunastu metrów w głąb ziemi. Na palach montuje się szalunki, umieszcza się w nich zbrojenie, a następnie je betonuje. Tego rodzaju fundamenty kładzie się pod ciężkimi budynkami, do których nie zaliczają się hale stalowe – konstrukcje stalowe lub hybrydowe, dlatego generalni wykonawcy tacy jak Commercecon (https://commercecon.pl) rzadko są zmuszeni, żeby je stosować.

Sposób kształtowania fundamentów

W związku z tym, że hale stalowe opierają się na konstrukcji szkieletowej ze słupami o dużym rozstawie, pod każdym ze słupów wykonuje się fundamenty punktowe, czyli tak zwane stopy fundamentowe. Stopy wylewane są z betonu ze zbrojeniem. Najczęściej mają kształt prostopadłościanu, którego wielkość dostosowuje się do sił (normalnej – ściskającej i rozciągającej oraz tnącej, a także momentu zginającego), jakie przenoszone są z konstrukcji na podporę.

Najważniejsze wymagania techniczne

Jakie wymagania techniczne powinny spełniać fundamenty pod hale stalowe o różnym przeznaczeniu? Przede wszystkim stopy fundamentowe muszą mieć odpowiedni stopień wodoszczelności. Ten stopień zależy od klasy betonu oraz zastosowanych dodatków zmniejszających jego porowatość. Oznacza się go kolejnymi liczbami od W-2 do W-12, przy czym za wodoszczelny uznaje się beton od W-8 do W-12. Oprócz tego beton można zabezpieczyć izolacjami zewnętrznymi np. z folii polietylowej, PCV, mas polimerowych albo papy.

Co ważne, wartość otulenia prętów zbrojeniowych betonem w uproszczeniu powinna wynosić co najmniej 50 mm.

Dodaj komentarz