Popyt na usługi transportowe

Popyt na usługi transportowe

Usługi transportowe i ich kształt uzależnione są do popytu w danym etapie rozwoju na nie. Te czynniki, jak również trudności natury politycznej na arenie międzynarodowej, trwające niemal 3/4 wieku od formalnego uzyskania niepodległości, nie pozwalały na takie rozwinięcie morskiego handlu zagranicznego, na jakie pozwalały potencjalne możliwości gospodarki USA. Zestawienie obrotów handlu morskiego USA w latach 1800 – 1930 stanowi potwierdzenie tej sytuacji. Upłynęło niemal 100 lat niepodległego bytu USA, zanim wartość obrotów narodowego handlu zagranicznego morskiego. W latach „wielkiego kryzysu” spadły do około 6 mld dolarów. Tym samym także i same w sobie transport morski zaczął podupadać.

Ogromny rozwój ekonomiczny USA, szczególnie od początku XX w., oraz imperialistyczna polityka mocarstwowa doprowadziły do ożywionych stosunków z zagranicą i dużego wzrostu wymiany towarowej. Uprzywilejowaną pozycję amerykańskiej marynarki handlowej zagwarantowały, w ramach ogólnej polityki protekcjonizmu żeglugowego, odpowiednie ustawy, przede wszystkim z 1916 i 1936 r. Na tych ustawach znacznie zyskały usługi transportowe. Marynarka handlowa została uznana za niezbędny element potęgi zarówno w sensie militarnym, jak i ekonomicznym. W oparciu o to założenie, wykorzystując doświadczenia z okresu wojny światowej, lat międzywojennych i po II wojnie światowej, USA rozbudowały swoją flotę handlową pod flagą narodową oraz pod wygodnymi banderami do rozmiarów dotychczas nieznanych w historii tego państwa.

Usługi transportowe przez działalność państwa mogą być znacznie ograniczone. Typowymi formami działania państwa w tym okresie były cła ochronne i opłaty portowe (dyskryminujące w sposób drastyczny obce floty handlowe), prawo kabotażowe, ustawy chroniące krajowy przemysł okrętowy i kontrakty pocztowe. Niektóre z tych ustaw, jak np. prawo kabotażowe lub ustawy chroniące przemysł okrętowy przed obcą konkurencją, pozostały w mocy do dzisiaj, inne zostały zniesione lub zastąpione nowymi, zapewniającymi skuteczniejszą pomoc państwa.

Wspólną cechą wszystkich tych działań, które można by podciągnąć pod miano polityki żeglugowej, była ich ograniczona w czasie skuteczność oraz niezdolność zapobiegania załamaniom w historycznym procesie kształtowania amerykańskiej marynarki handlowej, w rezultacie czego po latach świetnego rozkwitu zmalała ona do rozmiarów uniemożliwiających realizację wytkniętych przez Kongres i rząd celów. Usługi transportowe nie rozwijały się dobrze. Konsekwencją tej sytuacji musiało być uzależnienie w znacznym stopniu gospodarki i handlu zagranicznego, a w pewnym zakresie również międzynarodowej działalności politycznej USA, ograniczając usługi transportowe obcych flot handlowych. Flota handlowa odegrała znaczną rolę w rozwoju niepodległych USA, uczestnicząc aktywnie we wszystkich wydarzeniach, wypełniając skutecznie nie tylko zadania czysto handlowe, transportowe, ale również militarne. Żywiołowość rozwoju kraju i brak perspektywicznych, dalekosiężnych celów gospodarczych prowadziły do częstych i znacznych przesunięć środków.

Dodaj komentarz