Ubezpieczenie samochodu – OC i AC

Ubezpieczenie samochodu – OC i AC

Sytuacja na drodze może stać się nieprzewidywalna – zbyt wiele czynników jest całkowicie od nas niezależnych. Nie możemy być na 100% pewni ani własnego refleksu i umiejętności, ani stanu technicznego naszego samochodu czy samej drogi, wreszcie – racjonalności i opanowania innych użytkowników dróg. Chwila nieuwagi lub po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności – i możemy stanąć w obliczu poważnych szkód.

Tymczasem zarówno koszty naprawy współczesnych samochodów, jak i cena za najlepsze możliwe leczenie i rehabilitację są coraz wyższe – warto więc przestać liczyć na szczęście i zapoznać z szeroką ofertą dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych: Autocasco (oznaczane skrótem AC), Assistance i NNW.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Autocasco (AC) to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które obejmuje ochroną zazwyczaj:

samochód lub inny pojazd mechaniczny;
jego wyposażenie (zarówno standardowe, jak i dodatkowe).

Z uwagi na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, jego zakres nie jest odgórnie regulowany – zarówno więc stopień ochrony naszego majątku, jak i wysokość sumy ubezpieczenia pozostają kwestią umowy między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a ubezpieczonym.

Przed czym chroni ubezpieczenie AC?

Pamiętając o zróżnicowaniu ofert, możemy jednak wyznaczyć ogólny zakres ochrony dla typowego Autocasco: zapewnia ono odszkodowanie pokrywające koszty skutków:

kolizji drogowej lub innego zdarzenia spowodowanego przez ubezpieczonego;
uszkodzenia lub utraty pojazdu na skutek zdarzeń losowych lub nie spowodowanych przez ubezpieczonego;
uszkodzenia auta podczas próby kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia;
utraty samochodu na skutek kradzieży.
Kiedy nie otrzymasz pieniędzy z tytułu polisy AC?

Jeżeli poniesiona przez Ciebie szkoda jest skutkiem sytuacji opisanej w wyłączeniach odpowiedzialności – jednej z najważniejszych części OWU. Wyłączenia odpowiedzialności będą się różnić w zależności od polisy, niemal na pewno możesz spodziewać się tam zapisów, na mocy których pieniędzy nie otrzymasz, jeżeli szkoda:

spowodowana została umyślnie przez ubezpieczonego lub wynikała z jego rażącej lekkomyślności (np. kradzież radia z otwartego i pozostawionego bez opieki auta);
była skutkiem zachowania ubezpieczonego, który pozostawał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
powstała w okresie nieważności przeglądu okresowego i badań technicznych;
jest skutkiem działań wojennych lub aktów terrorystycznych.
Czy warto zdecydować się na polisę Autocasco?

Tak – ale pod warunkiem, że umiejętnie określimy potrzebny nam zakres ochrony, wyznaczymy optymalną sumę ubezpieczenia i znajdziemy spełniającą nasze warunki ofertę. O tym, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie AC, napiszemy w oddzielnym artykule.

NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków – to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa, zapewniająca rekompensatę finansową w przypadku powiązanych z komunikacją: uszkodzeń ciała, utraty zdrowia oraz śmierci kierowcy lub pasażerów samochodu.

O ile ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej umożliwia otrzymanie odszkodowania od TU sprawcy wypadku, o tyle dzięki NNW ten sam poszkodowany otrzymuje rekompensatę finansową od swojego ubezpieczyciela. Warto jednak zwrócić uwagę na wysokość odszkodowania – prawdopodobnie rekompensata finansowa otrzymana z OC sprawcy będzie wyższa niż odszkodowanie z własnego NNW (które charakteryzuje się niższą składką i niższą sumą ubezpieczenia).

Kto otrzyma odszkodowanie z OC, a kto z NNW?

Załóżmy, że sprawca nie ma ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku – czy wtedy poszkodowany otrzyma rekompensatę finansową? Tak – ale musi się zwrócić z podaniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jedyną osobą, która nie skorzysta z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku…jest on sam, może jednak uzyskać zadośćuczynienie szkód z własnego NNW. Natomiast pasażerowie sprawcy mogą skorzystać z jego OC.
Warto też wiedzieć, że właściciel samochodu może skorzystać z własnego OC, jeżeli ucierpi w wypadku, w którym pojazd prowadziła inna osoba – oczywiście umowa ubezpieczenia powinna posiadać stosowny zapis.

Assistance – ubezpieczenie od kłopotów na drodze

Problemy związane z poruszaniem się po drogach publicznych nie ograniczają się tylko do wypadków i urazów – często z pozoru prozaiczne zdarzenie, takie jak drobna awaria, konieczność wymiany koła czy zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie mogą być dla nas bardzo dotkliwe.

Na szczęście w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy bogaty wybór ubezpieczeń Assistance – zróżnicowanych zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i wysokości składki.

Podstawowe Assistance często otrzymasz za darmo

Z uwagi na sztywny i określony przez ustawę zakres ubezpieczenia OC jedną z niewielu (poza ceną) metod zdobycia przez TU przewagi nad konkurencyjnymi ofertami jest proponowanie gratisów. Jednym z najczęściej oferowanych jest właśnie podstawowy pakiet Assistance – perspektywa uzyskania bezpłatnej pomocy w odholowaniu uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu jest dość atrakcyjna.

Nie wyczerpuje to jednak pomysłów TU – wszelkiego rodzaju rozszerzone i dodatkowe pakiety pozwalają zapewnić sobie pomoc w niemal każdym problemie podczas podróży. W ofertach znajdziemy np.:

dowiezienie paliwa na trasie;
dostarczenie części i dokonanie naprawy na miejscu;
pomoc w podróży (zapewnienie pojazdu zastępczego, opieki nad dziećmi czy osobami starszymi, rezerwację zakwaterowania);
osobistego asystenta – dostępnego pod infolinią, który może udzielić informacji związanych z ruchem drogowym, wydarzeniami kulturalnymi, a także dokonać rezerwacji miejsc w restauracjach.

Zakres wsparcia zależy wyłącznie od ceny – możemy także wykupić dodatkowe krótkoterminowe pakiety (potrzebne chociażby na krótki wyjazd za granicę). Elastyczna formuła i bogaty wybór czynią z Assistance ciekawą i wartą rozważenia propozycję.

Dodaj komentarz