Usługi księgowe a odpowiedzialność

Usługi księgowe a odpowiedzialność

Przekazanie swojej księgowości firmie specjalizującej się w outsourcingu księgowym pozwala ograniczyć koszty i skupić się na podstawowej działalności własnego przedsiębiorstwa.

To pierwsze staje się szczególnie istotne w dobie kryzysu ekonomicznego. Ważne jest także bezpieczeństwo. W małych firmach pojawia się również problem z zatrudnieniem osoby o odpowiednich kompetencjach. Jak podkreśla Łukasz Gajewski, prezes Instytutu Outsourcingu, kwestie te można przekazać do biura rachunkowego, gdy są obarczone ryzykiem. Możliwy jest on również wówczas, gdy w firmie nie ma rozbudowanej księgowości lub jej menadżerowie koncentrują się na innych obszarach działalności i nie chcą lub nie mają czasu zajmować się tymi sprawami.

Przedsiębiorca nie przenosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomimo teoretycznego przerzucenia ryzyka na specjalistów z uprawnieniami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo doradców podatkowych.

Odpowiedzialność

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, za zobowiązania podatkowe odpowiada bowiem podatnik całym swym majątkiem, czyli w przypadku spółek kapitałowych – spółka, a osobowych – tworzący ją wspólnicy. Sytuację taką potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16.10.2003r. uznając, że „skoro adresatem zobowiązania podatkowego jest wyłącznie podatnik, to odpowiada on również za właściwe dokumentowanie pod względem podatkowym swojej działalności i jego rzeczą jest właściwy dobór biura rachunkowego i wykonanie przez to biuro w sposób właściwy swoich obowiązków.”

Oznacza to, że za ewentualny błąd lub nieterminowość biura rachunkowego np. przy wypełnianiu zeznania podatkowego odpowiedzialna jest firma, która mu zleciła prowadzenie swojej księgowości. Od takiego ryzyka można się jednak ubezpieczyć. Ba, biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponieważ jednak minimalna wymagana prawem suma jest stosunkowo niewielka, to zleceniodawca powinien wybrać biuro ubezpieczone na możliwe jak najwyższą kwotę.

Dodaj komentarz