Jaka forma działalności będzie odpowiednia po wprowadzeniu Polskiego Ładu? Podpowiada doradca podatkowy online

Jaka forma działalności będzie odpowiednia po wprowadzeniu Polskiego Ładu? Podpowiada doradca podatkowy online

Pierwszym krokiem do utworzenia spółki jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sadowego. Aby to uczynić, należy dopełnić kilku formalności związanych z siedzibą oraz określeniem roli członków zarządu i wyznaczeniem odpowiednich osób do reprezentacji spółki. Po dokonaniu wpisu należy jednak dopełnić jeszcze dodatkowych formalności, które pomoże doprecyzować doradca podatkowy online.

Jakie formy działalności gospodarczej można podjąć? – wypowiada się doradca podatkowy online

Dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku małych firm było prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wówczas osoba upoważniona do reprezentacji est jednocześnie swoim szefem i pracownikiem. Doradca podatkowy online może również doradzić prowadzenie spółki, które w niektórych przypadkach jest zdecydowanie korzystniejsze niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

 

Niektóre profesje mogą prowadzić swoje działalności bez ich rejestracji, wówczas działają jako osoba prywatna. Można tak zrobić w przypadku handlowania akcjami czy też wynajmu nieruchomości. Jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest zarejestrowana i posiada numer NIP oraz siedzibę polega na tym, że to my jesteśmy firmą. Nie posiadamy statusu prawnego i działamy jako osoba fizyczna. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Ogromnym plusem tego rodzaju działalności jest to, że będąc jedną firmą, możemy specjalizować się w kilku profesjach i oficjalnie się nimi zajmować.

 

Odmiennie jest w przypadku spółki — można ich prowadzić kilka, w zależności od działalności, jaką podejmujemy. Spółki mogą być cywilne lub handlowe. W spółce cywilnej mamy do czynienia z taką zależnością, że prowadzą ją jej wspólnicy, których wspólny majątek stanowi kapitał spółki. Spółki prawa handlowego natomiast są traktowane podmiotowo, czyli same w sobie są działalnością gospodarczą. Mogą być to spółki kapitałowe lub osobowe. O tym, którą opcję najlepiej wybrać, pomoże zdecydować doradca podatkowy online. Spółki osobowe dzielą się na jawne, komandytowe, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. W kapitałowych wyróżniamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Od połowy 2021 roku mamy również do czynienia z prostą spółką akcyjną.

Jakie formy opodatkowania poleci doradca podatkowy online?

Dosyć popularną formą opodatkowania niektórych rodzajów działalności jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od naszych osiąganych przychodów jego stawka może wynosić 8,5% lub 12,5%. Jest to jeden z rodzajów rozliczenia dla jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym przypadku można wybrać również podatek liniowy.

 

W przypadku, gdy prowadzimy spółkę, podatek rozliczamy na poziomie wspólnika. Oznacza to, że podatku nie odprowadza spółka, ale jej wspólnicy. Możliwe jest również rozwiązanie, że jedną formę działalności gospodarczej będziemy rozliczać ryczałtem, natomiast druga podatkiem liniowym. Nie dotyczy to jedynie spółki partnerskiej, ponieważ wspólnik nie może rozliczać się w formie ryczałtowej.

Jak będzie zatem wyglądała składka ZUS?

Jeżeli jesteśmy osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub też spółką, wówczas składka zdrowotna będzie zależna od sposobu rozliczenia, który wybierzemy. Składka nie będzie również możliwa do odliczenia w ostatecznym rozliczeniu. Jeżeli podatek dochodowy będziemy rozliczać na zasadach ogólnych, wówczas nasza składka zdrowotna wyniesie 9% uzyskanego dochodu. Przy podatku liniowym będzie to nieco niższa wartość, mianowicie 4,9%. Jeżeli okaże się, że podatnik posiada nadpłaty składki zdrowotnej, może wnioskować o ich zwrot do końca maja następnego roku.

 

Dla działalności gospodarczych, które rozliczają się poprzez ryczałt, składki będą wynosiły od 300 do 900 zł w zależności od uzyskanych przychodów.

Dodaj komentarz