Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP?

Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP?

Osoby prowadzące przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników, są odpowiedzialne za to, żeby na terenie firmy wszyscy byli bezpieczni. Wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem regulują przepisy. Dobrym sposobem na zwiększenie wiedzy i świadomości w tej kwestii jest udział w profesjonalnym szkoleniu.

Czym jest BHP?

Ten powszechnie stosowany skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy – jest to zbiór stosowanych powszechnie zasad i norm, dzięki którym wszyscy pracownicy mogą w bezpiecznych warunkach wykonywać swoje obowiązki. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko trudnych zawodów i prac fizycznych. W biurach także istnieje wiele zagrożeń, na przykład urządzenia elektryczne, których wadliwe działanie może prowadzić do porażenia prądem. Pracodawca jest osobą, która musi być odpowiedzialna za pracowników oraz za stworzenie dla nich dogodnych warunków. Dotyczy to między innymi kontroli wyposażenia apteczek, z których trzeba korzystać.

Wpływ szkoleń BHP na bezpieczeństwo w zakładach pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy to właśnie pracodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników oraz na terenie zakładu. Jego obowiązkiem jest dostarczenie odzieży ochronnej oraz zapewnienie właściwych warunków w miejscach pracy. Wiedzę na temat swoich obowiązków pracodawca może zyskać podczas szkolenia. Pracodawcy, którzy chcą samodzielnie zajmować się pilnowaniem przepisów BHP na terenie swoich firm, muszą posiadać dodatkowe uprawnienia oraz ukończyć rozszerzone szkolenia specjalistyczne.

Zalety przestrzegania przepisów BHP:

  • Lepsza ergonomia i wydajność pracy
  • Ograniczenie wypadków podczas wykonywanych zadań
  • Brak ryzyka kar finansowych w przypadku niezapowiedzianych kontroli
  • Większy komfort pracowników i zadowolenie z pracy

Podczas szkolenia z zakresu BHP pracodawca musi poznać szereg zagadnień, dzięki którym będzie mógł nie tylko wdrażać przepisy, ale też nadzorować ich wykonywanie. Pozytywnie wpływa to na funkcjonowanie zakładu. Podczas szkoleń omawia się wszelkie zagadnienia charakterystyczne dla danej branży. Konkretne stanowiska pracy różnią się od siebie pod względem występujących zagrożeń.

Co powinny uwzględniać szkolenia BHP dla pracodawców?

  • Podstawę prawną dotyczącą BHP
  • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy
  • Obowiązki spoczywające na kierownikach
  • Profilaktyka ochrony zdrowia podczas pracy
  • Ochrona pracowników młodocianych oraz kobiet
  • Identyfikacja i ocena zagrożeń

Przed pracodawcami stoi poważne wyzwanie, gdyż przepisy dotyczące BHP są nowelizowane i z roku na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracodawca jest w stanie skutecznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w swojej firmie.

Dodaj komentarz