Ile wynosi zus za pracownika?

Ile wynosi zus za pracownika?

Ile wynosi zus za pracownika?

Zamierzasz otworzyć swoją firmę? Jest to związane m.in. z koniecznością opłacania ZUS-u na zatrudnionych pracowników. Z jakimi wydatkami trzeba się tutaj liczyć?

Ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane do ZUS-u?

Wszystko jest dokładnie uregulowane w przepisach. Warto zaznaczyć, że składki na ZUS są odprowadzane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Jak to jednak wygląda w praktyce? W polskim prawie jest jasno określone, iż podstawą wymiaru składek jest uzyskany przez danego pracownika przychód. Od tego zależą zaś konkretne koszty. Warto zaznaczyć, że łączna składka (ponoszona przez pracodawcę i pracownika) na ubezpieczenia emerytalne wynosi 19,52% od podstawy wynagrodzenia. Dodatkowo trzeba zatroszczyć się o opłacenie 8% na ubezpieczenia rentowne, 2,45% na ubezpieczenia chorobowe i od 0,67 do 3,33% na ubezpieczenia wypadkowe (warto wspomnieć tutaj o składce na ubezpieczenie wypadkowe dla małej firmy – zatrudniającej do 9 osób – która wynosi dokładnie 1,67%).

Jakie są koszty po stronie pracodawcy?

Jak już wiesz, składki na ZUS są odprowadzane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników (z ich pensji). Jaki jest zaś dokładny podział na tej płaszczyźnie? Jeśli chodzi o składki emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to są one odprowadzane po połowie. Czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą zapłacić 9,76% (co daje w sumie 19,52%) od podstawy wynagrodzenia. Im wyższa pensja, tym trzeba liczyć się z większymi wydatkami. Jeśli chodzi o składkę rentowną, to tutaj aż 6,5% płaci pracodawca. Z kolei pracownik „tylko” 1,5% ze swojej comiesięcznej pensji. Składki zdrowotne i chorobowe są płacone tylko z pensji pracowników (odpowiednio 9% i 2,45%). Jak to jest ze składkami wypadkowymi? Tymi zajmuje się wyłącznie pracodawca. Podobnie jest ze składkami na Fundusz Pracy (2,45% od wynagrodzenia) i składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10% od wynagrodzenia).

Kiedy nie trzeba w ogóle odprowadzać składek emerytalnych i rentownych?

W przepisach można znaleźć pewien zapis, który jest korzystny dla pracodawców. Okazuje się, że nie zawsze muszą oni odprowadzać składki emerytalne i rentowne. Jak zwykle diabeł tkwi jednak w szczegółach… W praktyce z tego przywileju można bowiem skorzystać relatywnie rzadko. Tylko wtedy, kiedy pracownik będzie zarabiał minimum 30 razy więcej niż wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Aktualnie (stan na 30 maja 2023 roku) jest to zaś nieco ponad 208 000 PLN. Bardzo niewielka liczba osób zarabia aż tak duże pieniądze. W zdecydowanej większości przypadków pracodawca musi zatem odprowadzać powyższe składki.

Dodaj komentarz