Szkolenie bhp: jak często powinno być przeprowadzane?

Szkolenie bhp: jak często powinno być przeprowadzane?

Szkolenie bhp: jak często powinno być przeprowadzane?

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest okresowe organizowanie szkoleń bhp. Okazuje się, że częstotliwość na tej płaszczyźnie zależy od rodzaju branży i konkretnych stanowisk. Kiedy szkolenia odbywają się najczęściej? W jakich branżach przeprowadza się je zaś relatywnie rzadko?

Kiedy szkolenia muszą odbywać się co roku?

Jeśli chodzi o branże szczególnie narażone na wypadki w trakcie pracy, które mogą skutkować utratą zdrowia lub nawet życia. W takich podmiotach szkolenia BHP są szczególnie istotne. Nie powinno się tego zagadnienia bagatelizować. Zarówno, jeśli chodzi o pracodawców, jak i pracowników. Należy uczęszczać na takie szkolenia, a także słuchać tego, co mają do powiedzenia eksperci od tego zagadnienia. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku szkolenie BHP trwa minimum 360 minut, czyli sześć godzin. Polega ono zaś na tym, że odbywa się nie tylko wykład, ale także instruktaż na konkretnym stanowisku pracy.

Szkolenia raz na trzy lata: w jakich branżach?

Szkolenia BHP powinny odbyć się minimum jeden raz na trzy lata, jeśli chodzi np. o pracowników zajmujących stanowiska robotnicze. Różnica w porównaniu do poprzedniego przypadku jest jednak taka, że tutaj chodzi np. o stanowiska, na których ryzyko wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu jest relatywnie mniejsze. Jak przebiega szkolenie? Tutaj znowu mamy do czynienia z zajęciami, które bazują na wykładzie oraz na instruktażu na konkretnym stanowisku pracy. Wszystko powinno trwać zaś nie mniej, niż 360 minut (czyli znowu sześć godzin).

Kiedy szkolenia powinny odbywać się co pięć lub sześć lat?

Czasami szkolenia BHP odbywają się zaś relatywnie rzadko. Np. raz na pięć lat. Kiedy tak się dzieje w praktyce? Warto dodać, że na takie zajęcia muszą sumiennie uczęszczać pracodawcy oraz kierownicy konkretnych działów, czy brygadziści. To nie koniec. Te szkolenia BHP są dedykowane również pracownikom inżynieryjno-technicznym, technologom, organizatorom produkcji, projektantom, konstruktorom maszyn, czy innych urządzeń technicznych itp.

Z kolei minimum raz na okres sześciu lat szkolić (z zakresu BHP) muszą się m.in. pracownicy administracyjno-biurowi. Tak mała częstotliwość zajęć nie jest oczywiście przypadkowa. Wszystko dlatego, że w biurze rzadko mają miejsce wypadki. Od czasu do czasu tak się jednak dzieje. Warto zatem sumiennie uczęszczać na takie planowane szkolenia. Na nich eksperci podpowiadają, co robić, aby tego typu niekorzystne sytuacje nie miały po prostu miejsca w przyszłości. Warto dodać, że w tym przypadku szkolenia BHP trwają minimum 360 minut (sześć godzin).

Dodaj komentarz