Jak zostać pielęgniarką? – studia i prawo wykonywania zawodu

Jak zostać pielęgniarką? – studia i prawo wykonywania zawodu

Kiedyś, aby zostać pielęgniarką wystarczyło ukończyć 5-letnie liceum medyczne. Obecnie wymogi znacznie różnią się od tych sprzed lat. Od 2005 roku osoby, które chcą zdobyć zawód pielęgniarki muszą podjąć naukę w publicznej lub niepublicznej uczelni wyższej. Zastanawiasz się, jak zostać pielęgniarką? Sprawdź, co musisz zrobić!

Studia na kierunku „pielęgniarstwo”

Jak już wspomniano do uzyskania dyplomu pielęgniarki potrzebne jest ukończenie studiów w tym kierunku. Studia te dzielą się na:

– studia pierwszego stopnia (tylko stacjonarny tryb nauczania)

– studia drugiego stopnia (możliwość kształcenia w trybie stacjonarnym i zaocznym)

Jak zostać pielęgniarką?

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i obejmują 4720 godzin. Z tego 1200 godzin stanowią praktyki zawodowe. Praktyki odbywają się przede wszystkim na oddziałach szpitalnych lub w przychodni, w zależności od przedmiotu, którego dotyczą. Ponadto studenci muszą posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz poznać zasady etyki zawodowej. Każdy kto zastanawia się, jak zostać pielęgniarką musi wiedzieć, że do wykonywania tego zawodu konieczne są odpowiednie cechy charakteru, jak chociażby empatia, współczucie i cierpliwość. Studia w tym kierunku nie należą do łatwych i nawet najbardziej zdeterminowani studenci miewają chwile zwątpienia. Musisz liczyć się z tym, że dzień będziesz zaczynać od praktycznej nauki na oddziale szpitalnym, a kończyć niekiedy wieczorem zajęciami teoretycznymi lub odwrotnie.

Po zdobyciu tytułu licencjata kolejnym krokiem są studia magisterskie. Trwają one 4 semestry i obejmują 1300 godzin, w tym 4 tygodnie praktyk zawodowych. Studia II-stopnia, oprócz kształcenia medycznego, realizują kurs języka angielskiego, który należy ukończyć na poziomie B2. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz podjąć studia doktoranckie.

Co dalej?

Kiedy skończysz studia musisz pozyskać prawo do wykonywania zawodu. Jest ono przyznawane przez wybraną Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Aby je otrzymać, oprócz dyplomu studiów pielęgniarskich, musisz oczywiście posiadać zdolność do czynności prawnych, być w dobrym stanie zdrowia oraz mieć nieposzlakowaną postawę etyczną. Kiedy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zatwierdzi Twoje prawo do wykonywania zawodu zostaniesz wpisana/wpisany do okręgowego rejestru pielęgniarek. Otrzymasz także dokument uprawniający do praktykowania wyuczonego zawodu.

Wiesz już, jak zostać pielęgniarką. Pamiętaj, że Twoja nauka nie musi kończyć się na studiach magisterskich. Wiele pielęgniarek korzysta z dalszych dróg rozwoju. Należą do nich m.in.: studia podyplomowe, specjalizacje czy kursy. Jedynym warunkiem, by rozpocząć specjalizację jest 2-letni staż pracy oraz posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu. Specjalizacji jest wiele, np. pielęgniarstwo internistyczne, onkologiczne, rodzinne, ratunkowe, opieki paliatywnej, pediatryczne, chirurgiczne i inne. Każda z nich pozwala na zdobycie jeszcze większego zakresu wiedzy, co na pewno zwiększy szansę na zatrudnienie w dobrej placówce. W przypadku udziału w kursach kwalifikacyjnych wymagany jest półroczny staż pracy. Wieńczy je egzamin państwowy dający uprawnienia zgodne z ukończonym szkoleniem.

Dodaj komentarz