Oświadczenie PIT-2 – czego dotyczy i kto powinien je złożyć?

Oświadczenie PIT-2 – czego dotyczy i kto powinien je złożyć?

Oświadczenie PIT-2 to deklaracja, którą wypełnia pracownik. Upoważnia on w niej pracodawcę do pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek zaliczki za przepracowany miesiąc. Czy wprowadzone przez Polski Ład zmiany wpłynęły na rolę tego dokumentu? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat obowiązującego w tej materii prawa.

Jaką rolę pełni oświadczenie PIT-2?

Program Polski Ład podniósł kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Równocześnie wzrosła wartość kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 zł do 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek w skali roku wynosi 5 100 zł, czyli 17% kwoty wolnej. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mogą złożyć oświadczenie PIT-2, czyli wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Dokument ten składa się tylko raz, w momencie rozpoczęcia pracy w danej firmie.

Oświadczenie PIT-2 można złożyć w trakcie roku podatkowego. Płatnik odlicza wówczas 1/12 kwoty zmniejszającej najpóźniej od kolejnego miesiąca względem tego, w którym pracownik przekazał mu stosowne oświadczenie. Prawo obliguje pracodawców do pobierania z wynagrodzenia pracowników zaliczek na PIT. Oświadczenie PIT-2 stanowi dla nich podstawę prawną, umożliwiającą zastosowanie w potrącanych zaliczkach kwoty wolnej.

Oświadczenie PIT-2 – kto nie będzie go składać?

Możliwość złożenia PIT-2 nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na kilku etatach oraz osobom łączącym pracę na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Podatnikowi przysługuje tylko jedna kwota wolna – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą stosują ją przy uiszczaniu zaliczek na podatek od osiąganych przychodów.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę u kilku pracodawców mogą upoważnić do zastosowania kwoty wolnej tylko jednego z nich. Jeśli z możliwości tej skorzystałby więcej niż jeden pracodawca, osoba zatrudniona musiałaby dopłacić należną różnicę do podatku w trakcie rozliczenia rocznego.

Oświadczenie PIT-2 – podsumowanie

Zgodnie z https://www.teta-air.pl/poradnik/oswiadczenie-pit-2-co-zmienia-sie-od-2022-roku/ oświadczenie PIT-2 to uzupełniana przez pracownika deklaracja, w której upoważnia on swojego pracodawcę do zmniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, wynoszącą 425 zł. Osoby, które nie są pewne, czy złożyły oświadczenie PIT-2, mogą uzyskać tę informację od działu kadr i płac u swojego pracodawcy. Pracownicy, którzy nie złożyli PIT-2, nie będą odprowadzali składek pomniejszonych o kwotę zmniejszającą – do pomniejszenia całego podatku dojdzie w momencie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zainwestuj w nowoczesne oprogramowanie kadrowo-płacowe

Szereg zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu wzbudził wiele wątpliwości. Chcesz upewnić się, że Twoje przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi? Postaw na nowoczesny system HR & Payroll dla małych i średnich przedsiębiorstw Teta AIR. Dołącz do zadowolonych klientów marki TETA i oszczędzaj cenne roboczogodziny swojego zespołu.

Dodaj komentarz