Umowa licencyjna wyłączna i niewyłączną – którą wybrać? 

Umowa licencyjna wyłączna i niewyłączną – którą wybrać? 

Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możemy wyróżnić dwie umowy licencyjne – wyłączną i niewyłączną. Sama umowa licencyjna pozwala na korzystanie z praw autorskich, na przykład majątkowych. Warto przy tym wiedzieć, że umowy licencyjne mają charakter czasowy. Jest to dobra alternatywa dla przenoszenia praw autorskich na drugą osobę. Zobacz, czym wyróżnia się umowa licencyjna i kiedy możemy ją zawrzeć. 

Umowa licencyjna niewyłączna – co ją wyróżnia? 

Umowa licencyjna to umowa, która upoważnia inną osobę niż autor do korzystania z utworu. A dokładniej mówiąc, do korzystania z praw autorskich. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Co ważne, wszystkie pola eksploatacji muszą istnieć w czasie podpisywania umowy, nie mogą być to miejsca, które jeszcze nie istnieją. Do pól eksploatacji możemy zaliczyć na przykład internet, telewizję, prasę, a także publiczne udostępnianie. 

Licencja niewyłączna, to najczęściej stosowany typ umowy licencyjnej. Pozwala ona licencjobiorcy na korzystanie z utworu w zakresie wynikającym z umowy. Przy tym jednak licencjodawca może dalej korzystać z utworu oraz udzielać upoważnienia w tym samym zakresie także innym podmiotom, a nie tylko nam. Z licencji niewyłącznej najczęściej korzystamy w przypadku komercyjnego wykorzystywania programów komputerowych, na przykład oprogramowania.

Licencja wyłączna – na czym polega?

Licencja wyłączna również upoważnia nas do korzystania z utworu na takich samych zasadach, jak wyżej. Z tą różnicą, że licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu z wyłączeniem innych osób. Innymi słowy, w przypadku licencji wyłącznej prawa udzielane są jednemu podmiotowi, a twórca zabiera sobie możliwość udzielania licencji o tej samej treści innym osobom. 

Jakie prawa daje umowa licencyjna? 

Na podstawie umowy licencyjnej twórca daje zgodę na korzystanie z utworu, w określony w umowie sposób. W zależności od zapisów może być to prawo do sporządzania kopii utworu, prawo wprowadzania do obrotu oryginału i kopii utworu, prawo najmu lub użyczenia egzemplarzy czy prawo wystawienia utworu.

Warto przy tym wiedzieć, że umowa licencyjna jest umową dwustronną. W zamian za zezwolenie na korzystanie z utworu druga strona musi zapłacić. Wysokość wynagrodzenia również określamy w umowie. Można udzielić praw bezpłatnie, jednak to także musimy bardzo dokładnie określić w umowie.

Dodaj komentarz