Rozwód – co warto o nim wiedzieć, przed złożeniem dokumentów?

Rozwód – co warto o nim wiedzieć, przed złożeniem dokumentów?

Nikt nie bierze ślubu mając gdzieś z tyłu głowy myśl o ewentualnym rozwodzie. Jednak życie pisze dla nas różne scenariusze, niekoniecznie takie jakich byśmy sobie życzyli. Rozwód bardzo często kojarzy się z długim procesem i walką z drugą stroną . Nie zawsze udaje się załatwić sprawę pokojowo. Zobacz ile rozwód może kosztować i co warto o nim wiedzieć. 

Przesłanki do rozwodu 

Są przypadki, w których Sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Są one raczej rzadkie, nie zmienia to jednak faktu, że żeby uzyskać rozwód Sąd musi orzec i sprawdzić, czy zaszły pewne przesłanki. W pierwszej kolejności ustala się, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, czy między małżonkami doszło do zaniku więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Warto wiedzieć, że zanik tych więzi musi występować łącznie. Rozwód uzyskuje się w momencie, kiedy udowodni się, że powrót małżonków do wspólnego życia jest już niemożliwy i nie nastąpi.  

Pozew rozwodowy 

Żeby jednak w ogóle do rozprawy rozwodowej doszło, trzeba w pierwszej kolejności zebrać i złożyć odpowiednie dokumenty. Pierwszą rzeczą, którą musimy załatwić jest pozew rozwodowy. Jest to wniosek, w którym określamy strony postępowania, przyczynę rozpadu pożycia oraz żądanie, które do Sądu kierujemy. Do pozwu rozwodowego musisz dołączyć także odpis skróconego aktu małżeństwa. Jeśli posiadacie dzieci, to także skrócone akty ich urodzenia. 

Warto wiedzieć, że wniesienie pozwu o rozwód nie jest darmowe. Należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Za pozew rozwodowy możesz zapłacić w Sądzie lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. W tytule przelewu umieść imiona i nazwiska obydwu stron oraz dopisek “opłata od pozwu o rozwód”. Jeżeli rozwód odbędzie się bez orzeczenia winy, to koszty dzieli się na dwie strony. W przypadku określenia winy, to strona winna ma obowiązek zapłacić koszty związane ze złożeniem pozwu rozwodowego. 

Skorzystaj z adwokata 

Rozwody nie należą do negocjacji pokojowych, a przynajmniej zdarza się to bardzo rzadko. Nawet jeśli uda nam się rozstać w przyjacielskich warunkach, to warto skorzystać z usług kancelarii prawnej http://www.kancelaria-prawna-poznan.pl/. Dlaczego? Adwokat pomoże nam nie tylko w trakcie negocjacji. Na pomoc specjalisty możemy liczyć już na etapie składania dokumentów. Adwokat powie nam, jakie dokumenty są potrzebne i co trzeba do nich dołączyć. Będzie także pilnować terminów. Co ważniejsze adwokat może być naszym pełnomocnikiem. Dzięki temu nie będziemy musieli pojawiać się na każdej rozprawie, a rozwód nie zajmie nam całego wolnego czasu.  

Dodaj komentarz