Dotacje unijne – kto może z nich skorzystać

Dotacje unijne – kto może z nich skorzystać

Dotacje unijne

Rozpoczynając pracę na własny rachunek młodzi przedsiębiorcy zastanawiają się czy poradzą sobie finansowo z rozkręceniem firmy. Istnieją różne formy pomocy finansowej, które mogą pomóc w zdobyciu środków na własny biznes. Jedna z nich są dotacje unijne. Co to takiego i kto może z nich skorzystać?

Dotacje unijne – kto może z nich skorzystać

O pieniądze na firmę z dotacji unijnych może starać się osoba fizyczna, która chce założyć działalność gospodarczą. Pomoc finansowa w tym zakresie jest przewidziana dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet po urlopie macierzyńskim, osób do 25 roku życia oraz po ukończeniu 45 lat oraz dla tych, które zamieszkują tereny wiejskie. W ramach dotacji unijnych można otrzymać wsparcie w wysokości do 40000 zł. Jest to świadczenie bezzwrotne. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia, które stanowi gwarancję, że osoba, która otrzymała wsparcie finansowe przeznacza je na firmę, zgodnie z wcześniej ustalonymi w umowie warunkami i sporządzonym biznesplanem. Takim zabezpieczeniem może być hipoteka, zastaw, poręczenie albo weksel in blanco.

Jak uzyskać dotacje

Aby uzyskać dotacje przyszły przedsiębiorca musi zgłosić się do podmiotów udzielających takie wsparcie. Informacje o tym, które podmioty i w jakich obszarach udzielają wsparcia znajdziesz na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy. Kiedy znajdziesz odpowiedni dla siebie urząd musisz złożyć wniosek i niezbędne dokumenty. Dotacje unijne nie przysługują na założenie fundacji, stowarzyszeń oraz działalność w formie spółek prawa handlowego. Dotacji nie można otrzymać również na działalność w rybołówstwie i akwakulturze, rolnictwie i górnictwie.

Przedsiębiorca składając wniosek o dotacje unijne musi pamiętać, że nie można łączyć dofinansowań z dwóch różnych programów Kapitału Ludzkiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, chyba że od tego pierwszego minęły 24 miesiące.

Zakończenie prowadzenia działalności

Ważna kwestią jest to, że w przypadku rezygnacji w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba, która otrzymała dotację, będzie zmuszona zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami. Zwrot dotacji będzie konieczny również w przypadku niewywiązywania się z umowy czy wydawania otrzymanych środków na cele inne niż zawarte w umowie, czyli niezwiązane z firmą i jej rozwojem. Dlatego też podmiot, który przyznał dotacje ma prawo, a nawet obowiązek kontrolowania twoich wydatków i cel, na jaki zostały wykorzystane. Warto zatem prowadzić księgowość, która dowodzi, że twoje wydatki są zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie.

Dodaj komentarz