Dyscyplinowanie podwładnych – dążymy do sukcesu razem

Dyscyplinowanie podwładnych – dążymy do sukcesu razem

Nowy pracownik

Zatrudniając pracownika szef ma prawo wymagać od niego takiego nakładu pracy, aby przynosiło to efekty jakich oczekuje i na jakie zgodził się on podczas podpisywania umowy. Czasami jednak bywa tak, że nie wywiązuje się z tych obowiązków, jego praca nie przynosi oczekiwanych efektów albo wręcz popełnia błędy, których nie można ignorować. W takich przypadkach szef powinien porozmawiać z pracownikiem.

Dobry szef

Dobry szef musi być wyrozumiały, ale musi też być konsekwentny, ponieważ od tego jak pracują zatrudnione przez niego osoby zależy sukces firmy. Dlatego też ma on prawo reagować na sytuacje, które mogłyby przyczynić się do gorszej organizacji pracy lub zmniejszenia dochodów firmy.

Dyscyplinowanie podwładnych – dążymy do sukcesu razem

W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z pracownikiem? Istnieje 4-etapowy model rozmów kompetencyjnych, które powinny odbywać się w odstępach około 1 miesiąca. Jako szef, powinieneś się z nim zapoznać.

  1. Podczas pierwszej rozmowy szef powinien przeanalizować zaistniały problem wraz z pracownikiem, powiedzieć mu wprost jakie ma uwagi dotyczące jego pracy – rozmowa musi odbywać się spokojnie i grzecznie. Następnie razem ustalają dalsze działania, które mogłyby wyeliminować problem i osiągnąć wyznaczony podczas rozmowy cel.
  2. Druga rozmowa powinna być połączona z podsumowaniem postępów pracownika. Ta rozmowa ma na celu upewnienie się, czy pracownik dąży do określonych celów i podczas poprzedniej rozmowy zrozumiał swoje błędy i próbuje je naprawić. Druga rozmowa ma formę kontrolną.
  3. Trzecia rozmowa łączy się z zapowiedzią konsekwencji. Jest ona również formą kontroli. Szef daje pracownikowi informację zwrotną, a jeśli wcześniejsze ustalenia nie zostały zrealizowane to sprawdza przyczyny takiej sytuacji i proponuje kolejne działania korygujące. Jeżeli jednak przełożony widzi, że pracownik lekceważy wcześniejsze rozmowy, to na tym etapie powinien zapowiedzieć konsekwencje, do jakich może dojść, kiedy nie zmieni on swojego podejścia. Pracownik musi wiedzieć, że to od niego zależy, czy zrealizuje ustalenia i do jakich skutków doprowadzi, jeżeli tego nie zrobi.
  4. Końcowy etap to rozmowa połączona z wyciągnięciem konsekwencji. Jeżeli wszystkie cele zostały osiągnięte i pracownik poprawił swoją efektywność, to rozmowa skończy się serdecznym uściskiem dłoni i dalszą współpracą. Jeżeli jednak pracownik nie zrealizował programu naprawczego, to szef po upewnieniu się, że odpowiedzialność za ten stan ponosi sam pracownik musi wyciągnąć wcześniej zapowiedziane konsekwencje.

Dodaj komentarz