Czy trudno jest zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy trudno jest zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, której powierza się bardzo ważne, wymagające zadania. Zajmuje się on między innymi tłumaczeniem dokumentów, ale też tłumaczeniem ustnym (na przykład w przypadku świadków w sądzie, którzy nie posługują się językiem polskim). Z jego usług korzystają sądy i policja, ale też osoby prywatne, które na przykład chcą, aby tłumaczenie dokonane przez innego tłumacza zostało dla nich poświadczone.

Wielu tłumaczy aspiruje do stania się tłumaczem przysięgłym, ponieważ co prawda wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, ale też sporym prestiżem i niezłymi zarobkami (które można samemu sprawdzić, ponieważ kwoty wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych ustala jasno odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości). Pojawia się jednak jedno kluczowe pytanie: czy trudno jest zostać takim tłumaczem? Odpowiadamy!

Tłumacz przysięgły musi zdać egzamin

Nie wystarczy po prostu zapisać się na jakąś listę, żeby zostać tłumaczem przysięgłym. To ważna rola, która może być wykonywana tylko przez osoby, które znają dany język obcy na dostatecznie dobrym poziomie, a do tego są w stanie tłumaczyć odpowiednio szybko i precyzyjnie.

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać z wynikiem pozytywnym dwuczęściowy egzamin. Składa się on z testu tłumaczenia dokumentów, a także testu wykonywania tłumaczeń ustnych. Zarówno z języka obcego na polski, jak i z języka polskiego na obcy. Jaki to będzie język, zależy już od samego tłumacza – tłumaczami przysięgłymi mogą zostać nie tylko osoby tłumaczące z i na język angielski, ale też wielu innych języków.

Jakie warunki musi spełnić tłumacz przysięgły?

Zdanie tego egzaminu nie jest proste i wielu nawet bardzo dobrych tłumaczy ma w tym aspekcie problem.

Co więcej, żeby w ogóle móc podejść do takiego egzaminu, trzeba spełnić następujące warunki

  • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw UE, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, które spełnia pewne warunki
  • znać język polski
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nigdy nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • ukończyć studia wyższe.

Jeśli szukasz dobrego tłumacza przysięgłego, najlepiej zwróć się do rzetelnego biura tłumaczeń, takiego jak Colltra. Uzyskasz dzięki temu wsparcie najlepszych specjalistów, wysoką jakość obsługi klienta i precyzyjne tłumaczenie w szybkim terminie.

Dodaj komentarz