Zmiany w Kodeksie pracy od sierpnia 2022 – najważniejsze modyfikacje

Zmiany w Kodeksie pracy od sierpnia 2022 – najważniejsze modyfikacje

Nadchodzące zmiany obejmą wiele obszarów, w tym zatrudnianie cudzoziemców, urlopy, czy też wypowiadanie umów. Z tego powodu każdy powinien zdawać sobie sprawę z nadchodzących modyfikacji. Pomoże to  bowiem uniknąć późniejszego zaskoczenia.

Dyrektywa work-life balance

Zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 stanowią rezultat stopniowego wprowadzania w Polsce przepisów unijnych. Jedną z ważniejszych regulacji jest dyrektywa work-life balance, jakiej główny cel to utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Powstaną również stosowne regulacje odnośnie obowiązku informacyjnego wobec zatrudnianych pracowników.

Umowa na czas określony

Niesamowicie istotną modyfikacją jest powstanie obowiązku podania przyczyny, która uzasadnia wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Dotychczas w polskim prawie nie pojawiła się podobna regulacja. Wskazaną zmianę należy uznać za fundamentalną dla całego systemu, ponieważ tego typu umowy są zawierane powszechnie i obejmują ogromną liczbę pracowników. Jej celem jest zwiększenie stabilności, a także bezpieczeństwa zatrudnienia.

Zatrudnianie cudzoziemców

Warto wspomnieć, że znacząco uproszczono procedury odnoszące się do zawierania umów o pracę z cudzoziemcami. Wystarczy jedynie złożyć powiadomienie i to już po zatrudnieniu osoby będącej obywatelem Ukrainy. Uproszczenia wprowadzono również wobec mieszkańców Mołdawii, Rosji, Gruzji, Armenii i Białorusi. Z pewnością zachęci to obcokrajowców do podejmowania zatrudnienia w Polsce, co może mieć znaczący wpływ na gospodarkę krajową. Pracodawcy także znacznie chętniej rozważą możliwość współpracy z osobą z zagranicy, ponieważ nie będzie się to wiązało ze skomplikowaną, wieloetapową procedurą.

Kontrola trzeźwości pracowników

Powstał również zupełnie nowy przepis, który ma za zadanie uregulowanie kwestii legalnego kontrolowania trzeźwości w miejscu pracy. Pracodawcy zyskują dzięki niemu uprawnienie do kontroli prewencyjnej, aczkolwiek zakładając, że takie działanie jest konieczne do zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracownika, reszty kadry albo mienia. Wystarczy jedynie ocena przełożonego, aby móc zgodnie z prawem zdecydować się na takie środki. Ma to zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy, a jednocześnie zniechęcić obywateli do spożywania alkoholu.

Nowe wzory dokumentów

Wymienione powyżej zmiany są niesamowicie istotne z perspektywy pracodawcy. Dotkną one jednak również dział kadr, ponieważ wiążą się z koniecznością zreformowania dokumentacji pracowniczej. Pojawi się obowiązek posiadania nowych wzorów wniosków, a także modyfikacji regulaminu pracy oraz arkuszy informacyjnych.

Dodaj komentarz