Upadłość firmy – kiedy i w jaki sposób ją ogłosić?

Upadłość firmy – kiedy i w jaki sposób ją ogłosić?

Ryzyko upadłości

Kiedy decydujesz się na założenie działalności musisz liczyć się z ryzykiem upadłości. W każdej firmie może nadejść trudniejszy okres i problemy z wypłacalnością, ale czasami przybiera on niebezpieczną formę i wtedy przedsiębiorca powinien wiedzieć w jaki sposób postępować.

Podstawa do ogłoszenia upadłości

Podstawą prawną, która określa zagadnienia związanie m.in. z upadłością firmy jest Ustawa z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Określa ona co stanowi podstawę upadłości, jak wygląda proces postępowania upadłościowego i jakie będą jego skutki.

Niewypłacalność bieżąca

Do ogłoszenia upadłości mają prawo zarówno duże firmy jak i działalności jednoosobowe. Główną przyczyną ogłaszania upadłości przez firmę jest jej niewypłacalność, jednak nie zawsze brak zapłaty w terminie będzie przesłanką do ogłoszenia bankructwa. Może się zdarzyć tak, że firma nie płaci w terminie swoim dostawcom, ponieważ sama nie otrzymała wynagrodzenia od swojego klienta – jest to tzw. niewypłacalność bieżąca. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej firmy to sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Ważne jest więc, żeby uchwycić moment, w którym niewypłacalność przybiera formę długoterminową, aby w porę zareagować i żeby nie doszło do poważniejszych konsekwencji.

Układ naprawczy

Jeżeli przedsiębiorca próbuje w jakikolwiek sposób naprawić sytuację w firmie i stara się uregulować zobowiązania to może zaproponować układ naprawczy. Musi jednak wykazać, że dalsza kontynuacja działań firmy pozwoli w większym stopniu zaspokoić wierzycieli niż jej likwidacja. Jeżeli sąd przystanie na taki układ, to majątek firmy pozostaje w rękach przedsiębiorcy, ale jego działania będą kontrolowane przez nadzór sądowy.

Upadłość firmy – kiedy i w jaki sposób ją ogłosić?

W przypadku, kiedy sąd uzna, że firma w żaden sposób nie da rady uregulować długu dochodzi do upadłości likwidacyjnej. Przedsiębiorca traci wtedy prawo do gospodarowania swoim majątkiem. Należy zaznaczyć, że w przypadku jednoosobowych działalności właściciel odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, nawet jeżeli nie jest związany z firmą (dom, mieszkanie itp.)

Aby ogłosić upadłość należy złożyć wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Może go złożyć zarówno sam przedsiębiorca, jak i każdy z jego wierzycieli. Nie należy czekać zbyt długo ze złożeniem takiego wniosku, ponieważ przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości zgłosić ten fakt w sądzie.

Dodaj komentarz