Inwestycje w pracowników

Inwestycje w pracowników

Im lepsze warunki pracy zostają zapewnione pracownikowi, tym lepsza jest jego efektywność. Taką zasadę doskonale znają amerykańscy pracodawcy i trzeba zaznaczyć, że również polscy przedsiębiorcy idą ich śladem. Czasy, w których rządził autorytarny styl zarządzania personelem, już dawno się skończyły. Przyszedł za to ten, w którym uwagę zwraca się na potrzeby, oczekiwania i realne możliwości każdego pracownika.

Okazuje się, że niezwykle ważną kwestią jest inwestowanie w pracownika. By ten mógł czuć się doceniony i ważny w strukturach firmy, konieczne jest jego nagradzanie. Świetną opcją są bonusy, kursy, szkolenia, premie, spotkania integracyjne, które mają ogromne znaczenie dla budowanie pozytywnych relacji w poszczególnych działach. Im więcej dodatkowych „atrakcji” w miejscu pracy, tym większe zaangażowanie, ale też lojalność wykazuje pracownik.

Warto też zaznaczyć, że do firm, które inwestują w pracowników, wpływa kilka razy więcej CV. Współczesny Polak chce z przyjemnością wykonywać zawodowe obowiązki i liczy na wszechstronny rozwój.

Jak inwestować w pracowników?

Inwestycje w miejscu pracy można podzielić na kilka rozwiązań. Pierwsze to te, które dotyczą samej siedziby firmy. Coraz więcej pracodawców inwestuje np. w tzw. kącik relaksu. W jednym pomieszczeniu ustawiany jest nie tylko ekspres do kawy czy wygodny zestaw wypoczynkowy, ale też rozmaite gry i konsole, z których można korzystać w czasie przerwy.

Druga opcja to inwestycje w samych pracowników. Do takich zaliczyć można szkolenia integracyjne, dzięki którym kadra może liczyć nie tylko na świetną rozrywkę i wsparcie w ramach budowania relacji w zespole, ale też nabywanie nowych umiejętności i wiedzy.

Następne są kursy i szkolenia, które dobierane są konkretnie do pracowników i mają rozwijać ich zawodowe kwalifikacje, wiedzę i kompetencje. To szkolenia techniczne, dzięki którym pracownik może rozszerzać wykonywane obowiązki zawodowe.

Dzisiaj w pracowników inwestuje już ponad 50% przedsiębiorstw. Dla porównania, w Ameryce na taki rozwój stawia ponad 90% firm. Prognozuje się, że z biegiem lat również i u nas będzie to standard w kwestiach zawodowych. Pamiętajmy, że im bardziej zadowolony z pracy jest zatrudniony personel i im ma lepsze warunki wykonywania zawodowych obowiązków, tym jego efektywność wzrasta, a wraz z nią zwiększają się finalne zyski firmy.

Dodaj komentarz