Plan marketingowy – po co jest i jak powinien wyglądać w praktyce

Plan marketingowy – po co jest i jak powinien wyglądać w praktyce

Jeżeli prowadzisz swoją własną działalność lub jesteś wspólnikiem w przedsiębiorstwie z pewnością słyszałeś o tym, co to jest plan marketingowy. Stanowi on ważną część biznesplanu. Dlaczego jest tak ważny?

Plan marketingowy: dlaczego jest potrzebny?

Znaczenie planu marketingowego jest ściśle związane z jego budową. Plan marketingowy określa m.in. cele firmy, jej dobre i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Jest też miejsce na budżet i jego kontrolę. Można powiedzieć, że to swego rodzaju kompas, bez którego przedsiębiorstwu mogłoby być ciężko odnaleźć się na rynku. Pełni też funkcję ułatwiającą zarządzanie. Plan marketingowy tworzy zazwyczaj menadżer lub właściciel biznesu. Strukturę tego dokumentu najlepiej poznać na przykładzie, dlatego w tym artykule przedstawiamy wzór planu marketingowego.

WZÓR PLANU MARKETINGOWEGO

1. Podstawowe dane o jednostce

Nazwa: Buty S.A.

Adres: ul. Mikołaja 7/9 Łęgów

przedmiot działalności: sprzedaż wysokiej jakości eleganckiego obuwia dla mężczyzn

2. Opis sytuacji bieżącej

a) grupa docelowa: mężczyźni zainteresowani budową eleganckiego wizerunku i wysoką jakością obuwia,

b) konkurencja: na terenie miasta działają 3 sklepy obuwnicze, ale ich asortyment to głównie obuwie sportowe. Nieopodal miasta trwa jednak budowa sklepu sieciowego z butami. Najbliższy sklep z butami eleganckimi znajduje się w mieście wojewódzkim położonym 28 km dalej,

c) źródła zakupu: towar jest kupowany w hurtowniach, warunki zakupu korzystne, ceny zniżkowe.

SWOT

Słabe strony: lokalizacja na uboczu, niekorzystna struktura wiekowa klientów,

Mocne strony: stabilna pozycja na rynku, sieć lojalnych klientów,

Szanse: wzrost świadomości wagi wizerunku wśród mężczyzn, wzrost zamożności,

Zagrożenia: budowa sklepu sieciowego, niewielka odległość od miasta wojewódzkiego z dużą ilością sklepów.

3. Cele marketingowe:

-utrzymanie pozycji pioniera na rynku,

-zwiększenie zysków o 3% w skali roku,

-poprawa świadomości marki wśród osób młodych.

4. Strategia cenowa: 

Preferencje cenowe dla stałych klientów, poszerzenie kategorii produktów dla osób bardziej zamożnych.

5. Promocja:

Kampanie internetowe skierowane do młodych, reklamy na portalach -YouTube i Facebook.

6. Budżet: 

-reklamy – A zł,

-koszt zatrudnienia osób prowadzących portale społecznościowe – B zł,

-koszt zakupu nowych towarów z linii dla zamożnych – C zł.

 7. Wdrożenie i kontrola wykonania planu: 

Comiesięczne spotkania wspólników w celu omawiania spraw bieżących. Po 3 miesiącach sprawdzenie wysokości dochodów z nowej linii produktów i efektów kampanii dla młodych.

Dodaj komentarz