Czy bank może nam wypowiedzieć kredyt?

Czy bank może nam wypowiedzieć kredyt?

Umowa kredytowa zawsze może zostać wypowiedziana przez bank. Wypowiedzenie przez bank umowy kredytowej, ściąga na kredytobiorcę szereg problemów. Banki niechętnie korzystają z tej możliwości. Jakie są powody wypowiadania umów kredytowych przez bank?

Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytowej

Najczęstszym powodem zerwania przez bank umowy kredytowej jest nieterminowe spłacanie kolejnych rat kredytu. To, po ilu nie zapłaconych w terminie ratach bank wypowie nam umowę, zależy od banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. W jednym banku zerwanie umowy może nastąpić już po dwóch niezapłaconych ratach, w innym mogą to być trzy lub cztery raty. Pamiętajmy, że zawsze o przejściowych problemach ze spłatą raty kredytu, warto poinformować bank. Dla klientów z przejściowymi kłopotami banki mają ofertę wakacji kredytowych. O udzielenie wakacji kredytowych występujemy na piśmie. Szanse na ich udzielenie mają jednak tylko te osoby, które wcześniej spłacały raty terminie. Każde opóźnienie może oznaczać odmowę udzielenia wakacji kredytowych.

Powodem zerwania przez bank umowy kredytowej mogą być także fałszywe informacje, które zawarliśmy we wniosku o przydzielenie kredytu. Fałszywe informacje są najczęściej powodem zerwania przez bank umowy kredytowej ze skutkiem natychmiastowym.

Co jeszcze może spowodować wypowiedzenie umowy kredytowej?

Przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej może być także drastyczny spadek osiąganych dochodów lub utrata pracy. W przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, banki decydują się często nie na wypowiedzenie umowy, ale raczej żądają od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Rozwiązaniem może być także współkredytobiorca o wystarczająco dużych dochodach.

Z reguły banki udzielają kredytów na określony cel (za wyjątkiem kredytów gotówkowych, które są udzielane na dowolny cel). Jeżeli pieniądze uzyskane z kredytu przeznaczymy na inny niż zadeklarowany cel, bank może natychmiast wypowiedzieć nam umowę. Może to mieć dla nas poważne skutki: kolejny kredyt będzie bardzo trudno nam uzyskać.

Wypowiedzenie przez bank umowy kredytowej oznacza, że mamy trzydzieści dnia na spłacenie pozostałej części kredytu.

Dodaj komentarz